Over de BVDzero Award

Doel van de BVDzero Award

 • De opsporing van BVD aanmoedigen.
 • De zichtbaarheid onder alle spelers in de rundveesector vergroten.
 • Voorbeelden van gevallen van BVD afleveren en ze communiceren.

Prijzen

Voor de tien beste ingediende klinische casussen reiken wij een totaalbedrag van 15.000 euro uit, dat zal worden verdeeld onder de eerste 10 geselecteerde casestudies.

Voorwaarden voor deelname

De inschrijving moet gebeuren volgens de instructies op de website.

Selectiecriteria

De BVDzero Award-commissie zal zelfstandig, zonder invloed van het bedrijf dat sponsert en het BVDzero-team inzendingen selecteren op basis van de volgende criteria:

 • De grondigheid van de indiening en de informatie erover
 • BVD-context (specifieke BVD of secundaire ziekte veroorzaakt door BVD)
 • Significantie en actualiteit
 • Klinische symptomen
 • Kwaliteit/kwantiteit van het verstrekte beeld- en videomateriaal
 • Aanwezigheid en kwaliteit van laboratoriumgegevens
 • Historische gegevens over het veebedrijf
 • Oorsprong van de uitbraak gekend
 • Interview met de veeboer over de casus

Al deze criteria zijn optioneel; maar als aan al deze criteria wordt voldaan verhoogt dat de kans op het winnen van een prijs.
 

Termijnen

 • Inzendingstermijn: tot 30.06.2016
 • Materiaalcontrole: tot 31.07.2016
 • Prijsuitreiking: eind november 2016