BVDzero Award Instructies voor indiening

Specifieke informatie:

Gelieve uw klinische casus in te dienen in een Word- of PDF-bestand (lettergrootte maximum 12 punt en maximum 8 pagina's (4-5 aanbevolen). U mag zelf kiezen in welke taal u uw casus wilt indienen.

Overzicht voor inzending

Door het inzendingsformulier door te sturen, verbindt u zich ertoe de volgende algemene voorwaarden voor de BVD Award na te leven. Voor de definitieve indiening van het formulier op de website moet u ook het Gegevensbeschermings- en geïnformeerde toestemmingsformulier voor de gebruiker in de Tab Inzending lezen en aanvaarden.

Het deelnameformulier is beschikbaar in de tab Deelnameformulier. Geef de volgende gegevens in:
 

Download BVDzero Award Instructies