Onjuist vaccingebruik brengt de efficiëntie in het gedrang en leidt tot falen van het vaccin

Het nauwgezet volgen van de vaccinatieprogramma’s is een must voor beheersing van de ziekte. Het feit dat boeren en dierenartsen dikwijls de aanbevolen vaccinatieprocedures niet volgen, kan verklaren waarom vaccinatie er niet in geslaagd is de wereldwijde prevalentie van BVD in de voorbije vier decennia te doen dalen.
Uit een grootschalig onderzoek in Pennsylvania bleek dat slechts 27% van de BVDV vaccins juist werd gebruikt. Volgens een andere studie bij 71 boerderijen in 4 regio’s in het VK voltooide slechts 24% van de boerderijen de primaire vaccinatiecyclus binnen de aanbevolen tijd. Dit zou diepgaande gevolgen hebben voor de efficiëntie van elk vaccin.

Referenties

Lindberg A, Brownlie J, Gunn GJ, et al. The control of bovine viral diarrhoea virus in Europe: today and in the future. Rev Sci Tech. 2006;25(3):961-79.
Meadows D. A Study to Investigate the Use and Application of BVDV Vaccine in UK Cattle. Cattle Practice. 2010; 18(3): 202-15.