Rol van voorbijgaande infectie

Francesco Testa
 

Een acute infectie leidt tot leukopenie, een verhoogde vatbaarheid voor andere aandoeningen en een hogere eraan verbonden morbiditeit/mortaliteit. Hoewel persistent geïnfecteerde (PI) dieren de hoofdoorzaak zijn van de verspreiding van BVD, spelen ook acuut geïnfecteerde dieren een belangrijke rol. Door infectie van drachtige dieren kunnen tijdelijk virusdragende koeien leiden tot de generatie van, PI dieren.