Rol van voorbijgaande infectie

Francesco Testa
 

Een acute infectie leidt tot leukopenie, een verhoogde vatbaarheid voor andere aandoeningen en een hogere eraan verbonden morbiditeit/mortaliteit. Hoewel persistent geïnfecteerde (PI) dieren de hoofdoorzaak zijn van de verspreiding van BVD, spelen ook acuut geïnfecteerde dieren een belangrijke rol. Door infectie van drachtige dieren kunnen tijdelijk virusdragende koeien leiden tot de generatie van, PI dieren.


Infectie van de foetus met het BVD virus: verschillende fasen

Axel Mauroy
 

Infectie met het BVD virus leidt tot verschillende ziekteresultaten afhankelijk van de drachtfase van de koe. Infectie tijdens de eerste drachtmaand kan leiden tot enbryosterfte, terwijl infectie tijdens de tweede tot vierde maand kan leiden tot de generatie van persistent geïnfecteerde, immunotolerante kalveren. Infectie in een latere fase van de dracht kan leiden tot abortus en aangeboren afwijkingen.


Generatie van persistent met het BVD virus geïnfecteerde dieren

John Fishwick
 

Infectie met het BVD virus kan leiden tot een voorbijgaande infectie die gewoonlijk geen of een milde ziekte veroorzaakt. Infectie van het moederdier in het eerste trimester van de dracht kan leiden tot persistente infectie van de foetus. Persistent geïnfecteerde (PI) dieren verspreiden tijdens hun leven grote hoeveelheden virussen.