Recente uitbraken van BVD type 2

Klaus Doll

In 2013 deden zich in Duitsland ernstige uitbraken van BVD type 2 voor. Deze uitbraken gingen gepaard met ernstige klinische symptomen, immunosuppressie,...

Meer...
Meer...

Rol van voorbijgaande infectie

Francesco Testa

Een acute infectie leidt tot leukopenie, een verhoogde vatbaarheid voor andere aandoeningen en een hogere eraan verbonden morbiditeit/mortaliteit. Hoewel...

Meer...
Meer...

Diagnosetest voor opsporing van BVD

George Caldow

Controleprogramma’s vereisen het gebruik van accurate diagnosetests voor het opsporen van het BVD virus, antigenen of specifieke antilichamen. Deze tests...

Meer...
Meer...

Het BVD risico verbonden aan extensieve foksystemen bij zogende koeien

Raphael Guatteo

Om het risico op BVD in een extensief koe-kalfsysteem in te schatten, is het belangrijk dat zowel rekening wordt...

Meer...
Meer...